เวลาทำการ

Monday ……………. 10 am – 8 pm
Tuesday ……………. 10 am – 8 pm
Wednesday …….…. 10 am – 8 pm
Thursday ………….. 10 am – 8 pm
Friday …………..….. 10 am – 8 pm
Saturday ….……….. 10 am – 8 pm
Sunday …………….. 10 am – 8 pm

โทร.

096-595-9464

ที่อยู่

776/10 หมู่บ้าน The Connect ซอยพัฒนาการ 38,44 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กทม. 10250

Email

gh.nailandspa@hotmail.com

INSTAGRAM

FACEBOOK

Line ID